Priser

Här nedan följer exempel på våra priser.  För övriga tjänster är det enklast att

du kontaktar oss för prisuppgift.

Bouppteckning från                                          7300:-

Testamente                                                         2800:-

Framtidsfullmakt                                               1800:-

Bodelning mellan makar/reg partners          4400:-

(Skatteverkets avgift för registrering tillkommer om
det är under bestående äktenskap/partnerskap)

Bodelning mellan sambor                                4400:-

Äktenskapsförord                                              2500:-

(Skatteverkets avgift för registrering tillkommer.)

Gåvobrev fastighet                                            4400:-

(Lantmäteriets exp. avgift tillkommer.)

Gåvobrev  penninggåva                                    2800:-

Deklaration                                                          1200:-
samt per bilaga                                                     600:-

Skuldebrev                                                           3000:-

Bouppteckning från  7000:-

Testamente  2750:-

Framtidsfullmakt  1750:-

Bodelning mellan makar/reg partners 4200:-

(Skatteverkets avgift för registrering tillkommer om
det är under bestående äktenskap/partnerskap)

Bodelning mellan sambor  4200:-

Äktenskapsförord   2500:-

(Skatteverkets avgift för registrering tillkommer.)

Gåvobrev fastighet  4200:-

(Lantmäteriets exp. avgift tillkommer.)

Gåvobrev  penninggåva  2750:-

Deklaration  1000:-
samt per bilaga  500:-

Skuldebrev  3000:-